บริการช่วยค้นคว้าวิจัย


บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ได้ย้ายลงมาให้บริการที่ชั้น 1 บรรณารักษ์จะให้บริการผู้ใช้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ในการค้นหา หนังสือ และสื่ออื่นๆ ที่มีข้อมูลที่ต้องการ รวมทั้งบริการรวบรวมบรรณานุกรมสำหรับอาจารย์ในหัวข้อที่กำลังทำวิจัย แนะนำวิธีการสืบค้นบนอินเตอร์เน็ต ติดต่อได้ที่ อาคารมหาวชิราวุธ ชั้น 1 บริเวณประตูทางเข้า เปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น.

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ได้ที่เบอร์ 02-218-4891
หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.