เสนอซื้อหนังสือ/วารสารใหม่/สื่อใหม่


นิสิตและอาจารย์สามารถเสนอซื้อหนังสือได้โดย

1. กรอกแบบฟอร์มเสนอแนะรายชื่อ ที่ศูนย์ฯ จัดไว้ให้ บริเวณทางเข้า หรือ

2. แจ้งโดยตรงกับบรรณารักษ์ / เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ทุกคน หรือ

3. แจ้งทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ