Articles

โลกหนังสือ
 


Tags โลกหนังสือ - rarebooks - หนังสือหายาก

“โลกหนังสือ” วารสารที่บอกเล่าความเคลื่อนไหวของแวดวงวรรณกรรมไทย เหมาะสำหรับประกอบการ เรียนการสอนวรรณคดีเปรียบเทียบ  มีให้บริการตั้งแต่ฉบับแนะนำตัว จนถึงฉบับอำลาปิดแท่น (ปีที่ 1 ฉ.1 ต.ค. 2520 - ปีที่ 6 ฉ.12 ก.ย. 2526) ติดต่อขอใช้บริการได้แล้วในรูปแบบดิจิตอล ที่ห้องสำนักงาน ชั้น 2 ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์