Articles

 

 

เครื่องประดับ

หญิงไทแดงใส่ปลอกคอ ปลอกแขน เรียกว่า ปอกคอ ปอกแขนทำด้วยเงิน ถ้ารวยมากก็ใส่หลายอัน และอาจใส่ตุ้มหูเป็นห่วงเล็กๆ เกลี้ยงๆ เป็นแบบขดเกลียว และแบบมีสองปลายอยู่ห่างจากกันเรียกว่า ปอกแขน และปอกแขนต่อปากตามลำดับ เรียกว่า ต่องปิ้ง สำหรับปลอกแขนที่เห็น
การ เกล้าผมตั้งกลางบนศีรษะอาจมีปิ่นปักเรียกว่า เสี้ยมเกล้าฝม และโพกหัวด้วยผ้าสีดำ (หญิงแต่งงาน) หรือ เขียวหรือฟ้า (หญิงไม่มีเรือน) เวลาโพกเอาผ้าพันทบจนกว้างประมาณ 5 นิ้ว มัดไขว้หลังศีรษะเอาปลายข้างหนึ่งต่อขึ้น อีกข้างปล่อยปลาย หรือเหน็บชาย ผ้าโพกหัวเรียกว่า ผ้าขัน