เวลาทำการ ที่อยู่ และแผนที่


เวลาทำการ

เวลาทำการ

ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
วันจันทร์-วันศุกร์ : 08.00 – 17.00 น.
ปิดบริการวันหยุดราชการ
สรรพศาสตร์สโมสร
วันจันทร์-วันศุกร์ : 08.00 – 17.00 น.
ปิดบริการวันหยุดราชการ

ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 - 7 มีนาคม 2557
หลังจากนั้นจะเปิดบริการตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น.

 

ที่อยู่

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 4890

Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Phayathai Road Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel. (662) 2184 8590

 

แผนที่

map-small