ฐานข้อมูลศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์


วิทยานิพนธ์เฉพาะสาขาผลงานวิจัยคณาจารย์ ผลงานนิสิตเก่าชีวประวัตินิสิตเก่าพิพิธพัสดุ์ไท-กะไดโลกหนังสือ หนังสือหายาก อักษรพาที eBooks • การประชุมวิชาการของคณะอักษรศาสตร์

ฐานข้อมูลจุฬาฯ


Chulalinetคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)ประชาคมจุฬาฯ (COP)ฐานข้อมูลฉบับเต็มจุฬาฯ DCMS (Chula)TIC DatabasesThailand Union CatalogThailis Digital CollectionCU Reference Databases

หนังสือใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2560


คลิ๊กจองได้ที่ตัวเล่มหนังสือ  
      view more...

 

 
 

สืบค้นฐานข้อมูล


ศูนย์สารนิเทศได้รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศต่างๆ ไว้ให้บริการ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ได้รับจากภายในจุฬาฯ และภายนอกจุฬาฯ

Chulalinet
  

 

Encyclopedia of Islam Online


สารานุกรุมอิสลาม
(กรุณาติดต่อบรรณารักษ์ฝ่ายบริการ)

 

CoP


ฐาน ข้อมูลประชาคมวิชาการ (Communities of Practice) รวบรวมแฟ้มประวัติของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อมูล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และ ความสนใจ

 

CUIR


คลัง ปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository) เป็นคลังจัดเก็บและให้บริการผลงานภูมิปัญญาของประชาคมจุฬาฯ ในรูปแบบฉบับเต็ม ซึ่งสมาชิกจะเรียกดู และ ดาวน์โหลดไปใช้ได้ตลอด 24 ชม. /anywhere/anytime

CUIR