ชนชาติ                
ไทเอวลาย (Tai Eulai)
ชื่อที่ใช้เรียกตนเอง
ไทลา (Tai La)
ชื่อที่คนอื่นใช้เรียก
แหล่งที่อยู่อาศัย เขตหลูชุน, มณฑลยูนนาน, จีน
แหล่งเก็บข้อมูล
เครื่องแต่งกาย
หญิงสาว และหญิงแก่โพกผ้าแตกต่างกัน หญิงสาวชอบสีแดง หญิงแก่ชอบสีเหลือง คือชื่อที่ใช้เรียกกันเอง เรียกชื่อเสื้อ ซึ่งต้องเป็นสีดำ แขนเสื้อต้องเป็น 3 แถบ คือ น้ำเงิน แดง และน้ำตาล (หรือสีอื่นก็ได้) เวลาไม่ประดับแต่ถ้าประดับก็หลายแถบ เสื้อตัวใส เสื้อตัวนอกเรียก
เสื้อตัวใน มี 4 แถบ เสื้อตัวนอกมีต่อ 3 แถบ เป็นผ้าคาดเอวอย่างประดับประดา หญิงสาวเดี๋ยวนี้ไม่ใส่แบบนี้ แต่ใส่แบบจีน ผ้าโพกจะต่างกันออกไป การแต่งกายเหมือนกับที่ ฉีหม่าปิว เว้นแต่การโพกผ้า ซึ่งต่างกันตรงที่ไม่ได้ใช้สายเหรียญทับ แต่ใช้ผ้าปัก
ซิ่น จะประดับมากใช้ใส่ในวันมีงาน ปกติเป็นสีดำพื้นยาว เวลานุ่งจะพับไปทางขวา 3 พับ
เสื้อ ผู้่หญิงจะเป็นเสื้อแขนยาวตัวสั้น แขนทั้งสองข้างเป็นสีฟ้าอ่อน มีลวดลายสลับสีกลางลำตัว ใส่เป็นเสื้อตัวนอก เสื้อตัวในแขนกุดมีลวดลายสลับสี มีซิ่นสีดำ ปลายมีสายสลับสีเขียวส้ม และมีผ้าโพกศีรษะเป็นสีดำขอบจะประดับด้วยกระดุมสีเงิน มีลวดลายรูปดาวในกรอบสี่เหลี่ยมสลับสีปลายมีปูสีดำ