ชื่อชนชาติ
ไทยวน (Tai Yuen)
 ชื่อที่ใช้เรียกตนเอง ไทยวน
ชื่อที่คนอื่นใช้เรียก ชาวไทยวน หรือ ไตยวน
แหล่งที่อยู่อาศัย
ชาว ไทยวนที่ราชบุรีมีประมาณ 7 หมื่นคน อยู่ในทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอดำเนินสะดวกกับวัดเพล โดยมีความหนาแน่นแตกต่างกันออกไป ชาวไทยวนที่ราชบุรีสันนิษฐานว่าย้ายมาจากเชียงแสน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2347 พวกไทยวนมักอยู่ในเขตที่ดอนมักไม่อยู่ริมน้ำ
แหล่งเก็บข้อมูล
บ้านท่าเสา ต.ห้อยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
บ้านท้องฝาย ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
บ้านดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
เครื่องแต่งกาย
หญิง ไทยวนใส่เสื้อคอกลม แขนทรงกระบอกสีคราม ติดกระดุมเงินพดด้วงตรงกลาง กระดุมแบบคล้องด้วยด้ายแดง ผ้าซิ่นเป็นแบบต่อหัวต่อตีน คือ และ ตีนซิ่นมักเป็นสีดำ จะเป็นสีแดงก็ได้ ส่วนตรงกลางหรือตัวซิ่น อาจมีลวดลายเป็น :
ก.เป็นทางขวางบนพื้นดำ เรียกว่า ทางขวางนี้อาจเป็นสีเขียว แต่สีเหลืองนิยมมากกว่า
ข.ถ้า เส้นขวางนี้เป็นแบบคู่ เช่นนี้เรียกว่า นอกจากนี้มีซิ่นแบบที่ซิ่นกลางเป็นตารางสีครามและดำ เรียกว่า (ราชบุรี) หรือ (แปลว่าชอบ) ซึ่งจะต้องใช้ตีนซิ่นเป็นตีนจก (ซึ่งมีลวดลายหลายแบบ) มิฉะนั้นจะไม่งาม
เสื้อของไทยวนมีแบบดำกำมะหยี่รองแดง เรียกว่า อีกแบบหนึ่งเป็นสีดำผ้าฝ้าย เรียกว่า ที่เอวเย็บ 3 แฉก ให้ชายเสื้อผายออก เสื้อนี้ติดกระดุม 4 เม็ด บางทีก็ไม่ติดกระดุม ปล่อยให้เห็นเสื้อใน เรียกว่า ถ้าเป็นคอสี่เหลี่ยม เรียกว่า หญิงไทยวนมีผ้าเช็ดหน้า และสะพายถุง นอกจากนี้เวลาไปวัดยังอาจสะพายผ้า
ชื่อผู้บอกภาษา
1. นางบ่อง คำยอด บ้านดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

2. อุ๊ยเกี้ยว ทิพย์สอน อายุ 68 ปี บ้านท้องฝาย ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่