ชื่อชนชาติ
ไทขาว ( Tai khau )

ชื่อที่ใช้เรียกตนเอง

ไทขาว

ชื่อที่คนอื่นใช้เรียก

ไทขาว
แหล่งที่อยู่อาศัย
เขตจินผิง, มณฑลยูนนาน, จีน
ภาษาที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน
 ภาษาไท
แหล่งเก็บข้อมูล

 

เขตจินผิง, มณฑลยูนนาน, จีน
ลักษณะหมู่บ้าน
ลักษณะ บ้านของชนเผ่าไทขาวในประเทศจีน เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว มีใต้ถุน หลังคามุงด้วยหญ้าคา ตัวบ้านมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แสดงให้เห็นลักษณะหมู่บ้าน เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวตั้งเรียงรายอยู่บริเวณเดียวกัน มีภูเขาล้อมรอบและมีแม่น้ำไหลผ่าน แสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของถิ่นที่อยู่อาศัย
เครื่องแต่งกาย
หญิง สาวชนเผ่าไทขาวในประเทศจีน สวมเสื้อสีขาวแขนยาว คอเสื้อไม่มีปก เป็นคอวีผ่าหน้า ติดกระดุมเงินเรียงลงมาตลอดแนว นุ่งซิ่นตัวซิ่นมีสีดำ บริเวณชายซิ่นมีลายเป็นขอบบนและขอบล่าง และจะมีอีกชิ้นหนึ่งนุ่งทับตัวซิ่นเป็นผ้าสีดำตรงชายผ้ามีลายสีเหลือง ซึ่งตัวผ้าที่นุ่งทับนี้จะมีขนาดไม่ยาวมากนัก จะมีการติดกระดุมซึ่งกระดุมนี้เป็นโลหะเงิน เรียงเป็นแถวยาวลงมาตลอดแนว

 

หญิง ชนเผ่าไทขาวทั้งหญิงสาวและผู้ใหญ่ในประเทศจีน จะใช้ผ้ารัดเอวสีเขียวตรงชายของผ้ารัดเอว ถ้าเป็นหญิงสาวจะเป็นขอบผ้าสีชมพูเข้ม แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขอบสีของผ้ารัดเอวจะมีสีแดง