ชื่อชนชาติ
เทียนเป้า (Tienbao)
ชื่อที่ใช้เรียกตนเอง
เทียนเป้า
ชื่อที่คนอื่นใช้เรียก
แหล่งที่อยู่อาศัย
แหล่งเก็บข้อมูล     
หมู่บ้านฉางน่ง (Changnong village) แขวงฟู่หนิง (Funing)
เครื่องแต่งกาย
ผู้หญิง เทียนเป้ามีเสื้อชุดเดียวใส่ทุกเมื่อ เสื้อเป็นสีดำ หรือสีคราม นุ่งกางเกงหรือ ซึ่งมีหัวกางเกงเป็นสีดำหรือคราม โพกฟ้าเป็นตารางแบบปู้หยาง เรียกว่า หรืออาจใช้ผ้าขนหนูก็ได้ ผ้าขนหนูที่โพกหัวเรียกว่า มีบางคน (คนแก่) ใช้โพก 2 ผืน ผืนนอกต้องเป็นสีดำรอบหัว
ข้อสังเกต
เสื้อ มีผ่าข้างตรงปลาย และถ้าจะให้สวยต้องผ่าขึ้นไป 1 คืบหรือ 1 และติดกระดุมสี เรียกว่า ตัวเสื้อป้ายหน้าติดกระดุมผ้า 5 เม็ด ใส่รองเท้า เวลาไปทำงานจะใส่ หรือผ้ากันเปื้อน