ชื่อชนชาติ                 เก้อหล่าว (Gelao)
ชื่อที่ใช้เรียกตนเอง    เก้อหล่าว
แหล่งที่อยู่อาศัย         ชนเผ่าเก้อหล่าว เป็นชนเผ่าเก่าแก่และดั้งเดิมที่สุดเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบสูง
หยวินกุ้ย ส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่กระจัดกระจายบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้และทางตอนเหนือของมณฑลกุ้ยโจว ครอบคลุมพื้นที่กว่า 20 เมือง