ทวีปเอเซีย

กัมพูชา
เขมรสามยก
พ.ศ.2535-2536 เสด็จฯ เยือนประเทศกัมพูชา รวม 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ (1) วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2535 ครั้งที่ (2) วันที่ 8 มกราคม 2536 ครั้งที่ (3) 12 – 18 มกราคม 2536
ครั้งที่ (1) วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2535 เสด็จพระราชดำเนิน ประทับเรือนรับรองจัมกามอน กรุงพนมเปญ ทอดพระเนตรพระราชวังหลวง วัดพระแก้ว พระที่นั่งเขมรินทร์ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โบราณสถาน เมืองอุดงค์ หอสมุดแห่งชาติ และเสด็จฯ กลับประเทศไทย
ครั้งที่ (2) วันที่ 8 มกราคม 2536 เสด็จพระราชดำเนินโดยเรือรบหลวงกระบุรี จากจังหวัดตราดไปยังจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา แล้วเสด็จฯ กลับประเทศไทย
ครั้งที่ (3) 12 – 18 มกราคม 2536 เสด็จ พระราชดำเนินไปยังจังหวัดกันดาล และจังหวัดตาแก้ว ทอดพระเนตรโบราณสถาน ปราสาทเนียงเขมา พนมจิสอร์ หมู่บ้านเนียงสรา ทอดพระเนตรปราสาทนครวัดและปราสาทอื่นๆ ทอดพระเนตร Conservation d’ Angkor แล้วจึงเสด็จฯ กลับประเทศไทย
เกาหลี
แกะรอยโสม
วันที่ 18 – 29 มีนาคม 2534 เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐประชาชนจีน
เสด็จฯ กรุงโซล เมืองเคียงจู ทอดพระเนตรวัดและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เสด็จฯ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเสด็จฯ ต่อไปยังกรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงเปียงยาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี แล้วจึงเสด็จฯ กลับประเทศไทย
จีน และ มองโกเลีย
ย่ำแดนมังกร
ย่ำแดนมังกร วันที่ 12-20 พฤษภาคม 2524 เสด็จฯ เยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เสด็จฯ กรุงปักกิ่ง เมืองซีอาน มณฑลส่านซี เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญ การชลประทาน การเกษตร โรงงาน และการแสดงของจีน เช่น วังอนุชน มหาศาลาประชาชน สุสานราชวงศ์เหม็ง พิพิธภัณฑ์ พระเจ้าฉินสื่อหวังตี้ พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน ตำหนักพระนางซูสี เจดีย์ห่านฟ้า การเลี้ยงไหม การเพาะปลูกแบบ intensive farming วัดอรหันต์ 500 และ สวนสมุทร เป็นต้น