ชื่อชนชาติ
ปู้หยาง (Bu Yang)
ชื่อที่ใช้เรียกตนเอง
ชื่อที่คนอื่นใช้เรียก
แหล่งที่อยู่อาศัย
แหล่งเก็บข้อมูล
บ้านกู่ลา (Gu La) (Gula township) Funing
ลักษณะหมู่บ้าน
หมู่ บ้านนี้เดินทางไปลำบาก บนเส้นทางไปไป่เชอ และแยกขวา ถนนที่แยกไปค่อนข้างแย่ตอนต้น และตอนหลังประมาณ 20 กิโลเมตร หลังเป็นถนนที่เลวมาก เพราะเป็นหินแหลมตลอดทางเลียบเขาไปตลอดแลเห็นท้องนาขึ้นบันได ลึกลงไปในหุบเขา มองเห็นถนนที่เราแล่นผ่านมา ภูเขาตั้งแต่ตีนเขาขึ้นไปถึงยอด ตอนสุดท้ายเห็นหมู่บ้านอยู่ที่ก้นหุบเขามีต้นน้ำของแม่น้ำหยิ่วเจียง (ในกวางสี) ไหลผ่าน
เครื่องแต่งกาย
หญิง ปู้หยางทั้ง 3 พวก นุ่งกางเกงทั้งสาม แต่หญิงปู้หยางกลุ่มที่ต่างอาจนุ่งซิ่นด้วย ทั้งคนที่นุ่งซิ่นยังใส่เสื้อที่ปะผ้าเป็นดอกที่แขน และใช้ผ้าที่เอาหินถูจนเป็นมันด้วย
ชุดของหญิงปู้หยางเป็นสีดำทั้งชุด เสื้อและกางเกงเป็นสีดำ เสื้อเป็นแบบป้ายหน้าต่อกลางแผ่นหน้าและหลัง แขนเสื้อของกลุ่ม 3 มีการปะผ้าดอกและสีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ดำหรือขาว ชุดนี้ใช้ตามฤดูกาล เวลามีคนตายอาจใส่เสื้อสีขาว แต่เนื่องจากผ้าขาวหายาก ฉะนั้นจึงมักใช้ผ้าขาวยาวๆ มาคลุมตั้งแต่หัวมากกว่า เขาไม่ชอบเสื้อขาว และไม่ยอมให้มีสีขาวบนเสื้อแม้แต่กระดุมก็ไม่ได้ หญิงสาวใส่เสื้อสีต่างๆ
การนุ่งซิ่น ต้องนุ่งกางเกงไว้ข้างในเสมอ ซิ่นตัวนี้มีหรือหัวซิ่น ซึ่งจะต้องเป็นสีคราม
ลักษณะ สำคัญของหญิงปู้หยาง ก็คือ ผ้าโพกหัว ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางขาว-ดำ (เสื้อผ้ามาจากตลาด) จะใช้ผืนเดียว หรือจะใช้ 2 ผืน คือ มีผ้าสีดำยาวพันรอบหัวตรงหน้าผากอีกผืนก็ได้ ผ้าคลุมหัวตารางๆ เรียกว่า  ผู้หญิงปู้หยางปกติใส่เสื้อ 2 ชั้น ด้วยเหตุผล 2 อย่าง คือ 1. อากาศ บริเวณนี้หนาว 2. สีเสื้อตัวนอกมันตกเพราะเป็นฝ้ายย้อม จึงมักใส่เสื้อตัวในกันไม่ให้สีตกใส่ตัว
เครื่องประดับมี ตุ้มหู (แหวนหู) ซึ่งอาจเป็นเงินหรือทองแดง หรือทอง มีกำไลเป็นทองแดง ความนิยมทองแดงก็เพราะมีความเชื่อว่าอาจช่วยให้พ้นภัยได้