ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สืบค้นหนังสือใน Chulalinet

ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ – Humanities Information Center

เวลาเปิดบริการ 15 ส.ค. – 19 ธ.ค. 60 เฉพาะจันทร์-ศุกร์ 8.00 – 18.00 น.

สรรพศาสตร์สโมสร – Learning Common

เวลาเปิดบริการ 15 ส.ค. – 19 ธ.ค. 60
จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 18.00 น. | เสาร์ 9.00-17.00 น.